Büromuz tarafından takip edilen İDARE HUKUKU''na  ilişkin bazı dava türleri aşağıda sıralanmıştır.

İDARE HUKUKU

Tam yargı davaları

İdari işlemin iptali

İdari sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

Yükseköğretim kurulu ile ilgili tanıma, denklik ( lisans tamamlama - denklik)

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma Bedelinden Hasar Bedelinin Düşürülmesi İstemi

Kamulaştırma İşlemindeki Maddi Hataların Düzeltilmesi İstemi

Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Davası

İptal Davası

Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davaları

Kısmi Kamulaştırma Davası